Cyfnod Allweddol 2


 

 Croeso i Gyfnod Allweddol 2

IMG 0718

Mae 23 o blant yn ddisgyblion yn ein dosbarth hapus yng nghyfnod allweddol 2 ar hyn o bryd. Mae'r dosbarth yn ystod o flwyddyn 3 i 6. Mr N Gale yw'r athro dosbarth a'r cynorthwywyr yw Mrs L Davies a Mr R Evans. 

Ein thema ar hyn o bryd yw 'Y Pyllau glo a'u merlod'. 

Cit Addysg Gorfforol: Dydd Mawrth

Gwaith Cartref erbyn: Dydd Gwener 

Gwelwch lluniau o'n gweithagreddau ar waelod y dudalen!

 Roedd ein thema diwethaf yn canolbwyntio ar ran o hanes Prydain, wrth gael ffocws ar y Tuduriaid a Harri VIII a'i wragedd! Dyna le a daeth enw'r thema. I gael cyd-destun i'n dysgu, roedden yn lwcus iawn wrth deithio i Lundain. Fe wnaethon ymweld â'r Tai Cyffredin a Thwr Llundain.  Ar ben hynny, canolbwyntiwyd ar a chymharu bywyd yr oes Tuduriaid gyda bywyd heddiw.  Ar ôl ymweld â Llundain, roedden yn cymharu Talyllychau bach gyda'r Llundain enfawr, wrth fod yn llygaid-dyst! 

Ein thema diwethaf oedd 'Oriel'- fe wnaethon edrych ar wahanol artistiaid a chymryd ysbrydoliaeth o eu gwaith i greu arddangosiad o'n gwaith i arddangos i'n rhieni tuag at ddiwedd y tymor. Yng nglŵm ag hyn, fe wnaethon creu posteri i berswadio'n rhieni i ddod i'r digwyddiad, hefyd yn creu llythyron o wahoddiad a llawer mwy! Hefyd y hanner tymor, buodd hi'n amser cyffrous wrth i ni baratoi ar gyfer y sioe Nadolig- Y Harddwch Heddwch! 

Yn ystod ein thema diwethaf, rydym wedi bod yn ymchwilio athletwyr cyfredol, creu llinell amser o gemau diweddar, hefyd yn creu nifer o bethau perthnasol fel medalau, coronau a bathodyn y gemau! Gwelwch lluniau isod.