Cyfnod Sylfaen


IMG 2586IMG 2611Screen Shot 2017 09 12 At 74506 PM

IMG 2609Screen Shot 2016 10 03 At 162359

Croeso i'r Cyfnod Sylfaen! 

Rydym yn ddosbarth bywiog a chyfeillgar o 21 o ddisgyblion yn amrywio o ran oedran o 4-7 oed. Rydym yn mwynhau dysgu sut i adnabod a ffurfio llythrennau a rhifau, cyfrif, darllen a llawer mwy! Ein thema ar gyfer yr hanner tymor yma yw Archfarchnad. Byddwn yn dysgu am:

 

Ein thema y tymor yma yw 'Popio fynny':

  • Sut i ail-ddweud a threfnu storiau traddodiadol. 
  • Sut i ysgrifennu ar sail llythr ffurfiol.
  • Sut i gynllunio cynyrch sy'n addas ar gyfer defnyddiwr. 
  • Sut i ddisgrifio a dewis deunyddiau am dasg. 

Yn ogystal â dysgu am:

Yr hydref;

Stori Sinderela

Ac wrth gwrs ymarfer am y sioe Nadolig.