Clwb Nôs Lun


After school club/Clwb

Mae’r plant yn cael dewis amrywiaeth o weithgareddau fel ipads, chwarae rol, citiau adeiladu, paentio ac arlunio.

 

Pryd?

Dydd Llun

Pwy?

Derbyn i Flwyddyn 6 (Bechgyn a Merched)

Athrawon? 

Miss Walker a Mrs Roberts