Cymraeg Cwl


TESTUN TRAFOD:

 

COCH NEU GLAS? w19/9/17

CINIO YSGOL NEU BECYN BWYD? w5/5/17

TAWELWCH NEU SWN? w25/4/17

CI NEU GATH? w4/4/17

CREISION NEU SIOCLED? w27/3/17

HAUL NEU GLAW? w20/3/17

DYDD NEU NOS? w13/3/17

MEWN NEU MAS? W6/3/17 

 

MASCOT CYMRAEG CWL: DEWI Y DDRAIG 

Ddraig Goch

 

Mae ein Criw Cymraeg wedi cael ei ddewis i hyrwyddo'r defnydd o Gymraeg tu fewn a thu fas adeilad yr ysgol. Gyda Dewi y Ddraig, mae'r plant yn annog disgyblion yr ysgol i gyd i siarad gymaint o Gymraeg sy'n bosib.

Rydyn yn sicr, sylwch ethos Cymraeg cref wrth i chi ymweld â'r ysgol.

Anthem Cymraeg Cwl:

Screen Shot 2017 09 21 At 140332 

Fel ysgol, rydyn yn hybu gwrando a chanu caneuon Cymraeg. Fel rhan o hyn, fe brynnwyd system sain tu fewn a thu fas i'r ysgol sy'n chwaraeon Cymraeg trwy gydol amser chwarae, cinio ac ambell i wers. 

Y Criw Cymraeg:

Fullsizerender

Swydd Disgrifiad:

Screen Shot 2017 03 28 At 130650

Rhoddwyd tystysgrifau ar bob dydd Mawrthi Gymro a Chymraes yr wythnos sydd wedi ymdrechu i siarad Cymraeg: 

Screen Shot 2017 03 28 At 131039