Diogelu


Cawsom Adolygiad Diogelu gan Mary Parry (ERW) ac Emma Thomas (gwasanaethau cymdeithasol) ar 21af Mawrth 2018. Wnaeth yr ymweliad cynnwys trafodaethau gyda staff a phlant ar ystod o feysydd, gan gynnwys trosolwg strategol a gweithredol o'r polisi ac arferion diogelu, ethos a'r amgylchedd, rheoli diogelu o ddydd i ddydd, pa mor ddiogel y mae disgyblion yn teimlo yn yr ysgol, asesiadau risg ac ymweliadau addysgol, ac ati.

Roedd yr adroddiad a gawsom yn gadarnhaol iawn ac yn atgyfnerthu'r holl waith ardderchog a wnawn yn Ysgol Talley i sicrhau diogelwch plant a'r holl randdeiliaid. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarllen copi o'r adroddiad hwn.

ADRODDIAD DIOGELU A DIOGELU PLANT - MAWRTH 2018

 

 

CWESTIYNAU A GOFYNNIR YN AML

GWEFANNAU DEFNYDDIOL

CADW DYSGWYR YN DDIOGEL

THINKUKNOW

KIDSCAPE

CHILDLINE

NSPCC

CEOP

GET SAFE ONLINE

CYBERBULLYING

EQUALITY, DIVERSITY AND INCLUSION

 

Kidscape               Childline

 

NSPCC                 Getsafe

 

Ceop           Antibullying

 

                                       Preschool