Pwy 'di Pwy?


Miss A Walker

Pennaeth Cynorthwyyol ac Athrawes Cyfnod Sylfaen / Assistant Headteacher & Foundation Phase Teacher

 Image3 6

awalker@ysgolccc.org.uk 

Rwyf wedi bod yn dysgu yn y Cyfnod Sylfaen ers 2006. Rydw i wrth fy modd yn treulio amser wrth y mor ac yn cerdded gyda fy nghwn.

I’ve been teaching in the Foundation Phase class since 2006. I love spending time on the beach and going for long walks with my dogs.

Mr N Gale

Athro Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Teacher

Image1 36

ngale@ysgolccc.org.uk

Rwyf wedi bod yn dysgu yn yr ysgol ers 2015. Mae gen i gyfrifoldeb am elfennau digidol a chorfforol o'r cwricwlwm.Rydw i'n cymryd Clwb Chwaraeon ar bob dydd Mawrth ar ôl ysgol. Yn amser fy hun, dwi'n mwynhau chwarae rygbi a chadw'n heini! Hefyd, dwi'n gyfrifol am y wefan yma. Mwynhewch!

I've been teaching in the school since 2015. I am responsible for all digital and physical aspects of the curriculum. I take Sports Club every Tuesday after school. In my own time, I enjoy playing rugby and keeping fit! Also, I am responsible for the website. Enjoy!

 

Mr R Evans

Cynorthwyydd Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Teaching Assistant

Image1 37

rhysthomasevans@ysgolccc.org.uk

 

Rwyf wedi bod yn gweithio yn yr ysgol ers Chwefror 2016. Dwi'n mwynhau chwaraeon yn enwedig Pêl Fasged, hefyd dwi wrth fy modd yn gwylio ffilmiau.

 

I have been working in the school since February 2016. I enjoy sports especially Basketball, I also love to watch Films.

 

 Mrs D Roberts

Cynorthwyydd Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Teaching Assistant 

Image2 5

droberts@ysgolccc.org.uk

Rwyf wedi bod yn gweithio yn yr ysgol ers 2006. Rydw i'n mwynhau gweithgareddau crefft a cherddoriaeth.

I have been working in the school since 2006. I enjoy craft and musical activities. 

Mrs L Davies

Cynorthwyydd Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2 Teaching Assistant

 Image1 6

Rwyf wedi bod yn gweithio yn yr ysgol ers 2009. Fy hoff pwnc i yw mathemateg! Dwi'n mwynhau gwersi ymyrraeth.

I have been working in the school since 2009. My favourite subject is mathematics! I enjoy our intervention lessons.