Ymweliad Ambiwlans


Daeth Nick ac Andrew o Ambiwlans St John's allan i siarad â CA2. Dysgodd y plant am CPR, ABC, a nifer o wahanol adnoddau cymorth sydd yn ambiwlans, enwedig a'r 'defribulator'!

Diolch i St John's am eu hamser a chyngor. 

Thank you to St John's for their time and advice.